Bursa kentimizin mûsıkîye ilgisi öteden beri çok iyi bilinmektedir. Şehir merkezi ve ilçelerde haftada bir toplanan ve bazıları geçen yüzyıllara dayanan geleneğiyle Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Gezekleri, sıra geceleri, kına geceleri, damat traşı, güvendeler, düğün karşılamaları, gelin alayı uğurlamaları ve ağlatmaları gibi Halk Müziği gelenekleri, ayrıca Bursalı gençlerin müziğe gösterdiği ilgi, Konservatuarın kurulmasını zorunlu hale getiren önemli nedenler arasındadır. Nitekim halkımızdan gelen bu talepler sonucu Bursa Türk Mûsıkîsi Derneğiyle Halk Eğitim Merkezi’nin ayrı ayrı yürütmekte olduğu Türk Sanat Müziği çalışmaları, 04.03.1983’ten beri Setbaşı Evlendirme Dairesi (Şimdiki Şehir Kütüphanesi)’nde başlayan Konservatuar çalışmalarının alt yapısını oluşturdu ve 01.10.1985’te dört yıllık ilk eğitim programıyla Kültürpark Türkevi ve daha sonra Tayyare Kültür Merkezi’nde eğitim faaliyetleri ile periyodik konserlere başladı.

Konservatuarın kuruluş aşamasında dönemin Belediye Başkanı Ekrem BARIŞIK’ın Başkan’lığındaki Türk Sanat Müziği Yönetim Kurulu, Müdür İlhan ÇAĞLI, Şef Erdinç ÇELİKKOL ile Burhan DİKENCİK, Altun ALTUN, Mahmut HOŞAĞASI ve Yaşar KALIT’tan oluşmaktaydı. İlhan ÇAĞLI ve Avni ANIL’ın ard arda müdürlük görevini yürüttüğü Konservatuar’ın Genel Sanat Yönetmenliğini 1983–2000 yılları arasında aralıksız olarak Erdinç ÇELİKKOL, daha sonraki yıllarda İnci ÇAYIRLI ve Yücel PAŞMAKÇI yürütmüştür.

Türk Halk Müziği Bölümü, 1993 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlilerinden; Yücel PAŞMAKÇI, Ali YILMAZ, Taşkın DOĞANIŞIK ve Fikret DEĞERLİ hocalarımızın katkılarıyla konservatuar bünyesine dahil olmuştur.

Bölümümüz, kültürümüzün en önemli unsurlarından olan ve halkımızın vicdanında büyük bir yer tutan Halk Müziğimizi geniş halk kitlelerine duyurmak, yaygınlaşmasını ve gelecek kuşaklara en doğru biçimde aktarılması suretiyle asli karakterinin korunmasını sağlayıcı çalışmalar yapmaktadır.

Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu, 02/10/1936 Yılında dönemin Bursa Belediye Başkanı Av.Cemil ÖZ’ün talimatı ile Bursa’nın Yeşil semtinde “ Uray Müzik evi ve Bando Şefliği ” adı altında Halil TEKER şefliğinde, bando hocası Halil AKÖNDER ve 18 bando personeli ile kurulmuştur. Resmi açılışı bu tarihten tam bir sene sonra 02/10/1937’de gerçekleştirilmiştir. Bando Şefliğimiz 1998 yılından itibaren konservatuarımıza bağlanarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası, Bursa Büyükşehir Belediyesinin her alanda olduğu gibi sosyal ve kültürel projelerde hayata geçirdiği farklılığın bir göstergesi olarak 19 Mart 2010 tarihinde Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesinde sanatsal çalışmalarına başlamıştır.
Konservatuar Müdürlüğü 1993 yılında Konservatuar Şube Müdürlüğü, 2007 Yılında ise Orkestra Şube Müdürlüğü adı altında AKKM Merinos Parkı içinde Sanatsal ve eğitsel faaliyetlerine devam etmektedir.