GELENEKSELDEN EVRENSELE TÜRK HALK KÜLTÜRÜ SEMİNERLERİ BAŞLADI

0
72

Milli kültürümüze-benliğimize ait medeniyetimizin taşıyıcı öğeleri olan halkbilimi ürünlerinden halkoyunlarımızın ve halk kültürümüzün bilimsel metotlara dayanan eğitimi, özel sahne düzenlemeleri- prodüksiyonları, çağdaş form ve saundlarda düzenlenen müzikleri konularında Şube Müdürü Dr Turgay Mercan yönetiminde nitelikli çalışmalara imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü (Konservatuvar) “Halk Kültürü Faaliyetleri” Stratejik Çalışma Planı kapsamında iki özel projeye start veriyor.
Bursa’da amatör, yarı profesyonel, biçimde halkoyunları/dansları çalışmaları biçiminde sürdürülen çalışmaların kalite ve niceliğinin arttırmak, bu alanda faaliyetlerde bulunan kurum kuruluş ve halkoyunları sanatçılarına vizyon kazandırmak amacıyla her ay Türk Halk Kültürü ürünlerinden olan Halkoyunlarımız, müziklerimiz ve kostümlerimizin akademik ve sanatsal alandaki gelişimine katkı sağlayacak, ulusal ve uluslar arası klasmandaki akademisyen, kareograf, sanatçı ve uzmanları tarafından gerçekleştirilecek olan ulusal/uluslararası nitelikli bir proje olan Gelenekselden Evrensele Türk Halk Kültürü Seminerlerinin ilki 24 kasım Perşembe günü Şehir Kütüphanesi Üftade Kongre salonunda gerçekleşiyor.
Moderatörlüğünü Unesco CID Dünya Dans Konseyi Akademik Kurul üyesi Müzik ve Halkbilimi Uzmanı Erdinç Ertüzün’ün yaptığı, Ankara Ünv Türk Dil Tarih Coğrafya Fak. Halkbilimi Bölümü kurucu Başkanı Prof Dr. Nevzat Gözaydın ve MEB danışma Kurul Ütesi ve Öğretim Gör Ahmet Şenol’un Kasım Ayı konuğu olan etkinliğin konusu Cumhuriyet döneminden bugüne Halk Kültürü ve Halkoyunlarının kurumsal gelişimi. Akademik alanda ilk Halkbilimi Bölümü’nün kuruluşu.